Praktykant/ka w Zespole Wsparcia Sprzedaży i Obsługi Klienta

Traineeship in the Sales Support and Customer Service Team

Wynagrodzenie
Salary
Forma Zatrudnienia
Form of employment
Umowa o zlecenie
B2B
Contract
Other
Mandate Contract
Work Contract
Model pracy
Work model
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
[[pl]]OFFRTY PRACY
[[en]]JOB OFFERS
TEAM

Nasz zespół

Our team

H2H
FOCUS
#BeCaring
Nasz zespół odpowiada za bieżące i kompleksowe wsparcie klientów i pośredników. Jesteśmy pierwszą linią kontaktu na każdym etapie współpracy z Leadenhall Insurance. Odpowiadamy na pytania techniczne, merytoryczne, produktowe oraz dotyczące ścieżki sprzedażowej w naszym systemie.
Our team is responsible for providing ongoing and comprehensive support to clients and intermediaries. We are the first line of contact at every stage of your relationship with Leadenhall Insurance. We answer technical, factual, product and sales path questions in our system.

Twoje zadania:

 • pomoc administracyjna w działaniach sprzedażowych, np. kwalifikacja agentów ubezpieczeniowych do egzaminu, weryfikacja formularzy i dokumentów,
 • przygotowywanie zaświadczeń i umów agencyjnych,
 • wsparcie zespołu sprzedażowego oraz obsługa klientów,
 • kontakt telefoniczny i prowadzenie korespondencji mailowej z pośrednikami ubezpieczeniowymi,
 • ścisła współpraca z pozostałymi zespołami,
 • aktywne wsparcie rozwoju zespołu.

Nasze oczekiwania:

 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,  
 • gotowość do pracy z dokumentami,
 • umiejętność budowania dobrych relacji z klientem,
 • zaangażowanie w pracę i chęć do nauki,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Excel i Word),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie atutem.

Oferujemy:

 • rozwój zawodowy w małym zespole, gdzie możesz zdobyć doświadczenie z zakresu ubezpieczeń,  
 • umowę zlecenie ¾ etatu – elastyczne godziny pracy,
 • wsparcie zespołu i lidera na każdym etapie,
 • pracę hybrydową po okresie wdrożenia,

Your tasks:

 • administrative assistance in sales activities, e.g. qualification of insurance agents for examination, verification of forms and documents,
 • preparation of certificates and agency agreements,
 • support of the sales team and customer service in daily tasks,
 • telephone handling and e-mail correspondence with insurance agents,
 • close cooperation with other teams,
 • active support of team development.

Our expectations:

 • very good communication skills,
 • willingness to work with documents,
 • ability to build good relations with clients,
 • commitment to work and willingness to learn,
 • very good organisation of own work and teamwork,
 • good knowledge of MS Office (Excel and Word),
 • good knowledge of English,
 • experience in a similar position would be an advantage.

Offers:

 • professional development in a small team where you can gain insurance experience,
 • ¾ time contract - flexible working hours,
 • team and leader support at every stage,
 • hybrid work after the induction period,

Benefity:

Perks:

Bezpłatne napoje i owoce
Free drinks and fruits
Brak dress code’u
Lack of dress code
Parking
Free Parking
Platforma wellbeingowa
Company Wellbeing platform
Pokój gier
Game room
Praca zdalna
Remote work
Prysznic
Shower
Strefa wellness
Wellness area
Spotkania integracyjne
Regular Integration opportunities
Wspólne akcje charytatywne
Team charity activities
Efinity
Leadenhall Insurance

Praktykant/ka w Zespole Wsparcia Sprzedaży i Obsługi Klienta

Traineeship in the Sales Support and Customer Service Team

Wynagrodzenie
Salary
Forma zatrudnienia
Form of employment
Umowa o zlecenie
B2B
Contract
Other
Mandate Contract
Work Contract
Model pracy
Work model
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
APLIKUJ
APPLY

Inne oferty

Other offers

Specjalista/Specjalistka ds. likwidacji szkód
Damage Claims Specialist
UoP
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
Koordynator/ka Zdalnego Wsparcia Sprzedaży
Remote Sales Support Coordinator
B2B
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
SZUKASZ INNEJ OFERTY?
LOOKING FOR OTHER OFFER?
#PrzyszłośćUbezpieczeń
#FutureOfInsurance
Chcesz do nas dołączyć ale to nie jest oferta dla
Ciebie?
Zostaw nam swoje CV.
You want to join our company, but this offer is
not for You?
Leave your CV here.
[[pl]]WYŚLIJ SWOJE CV
[[en]]SEND YOUR CV
Part of Efinity Insurance Group

an InsurTech Powerhouse
Platinium Business Park II
Domaniewska 42/44
02-672 Warszawa