[[pl]]POLITYKA
[[en]]Privacy
[[pl]]PRYWATNOŚCI
[[en]]Policy
<Polityka Prywatności>
<Privacy Policy>

Polityka Prywatności

Privacy Policy

[[pl]]Niniejszy dokument określa sposób w jaki spółki Grupy Efinity / Leadenhall wykorzystują i chronią informacje uzyskiwane w związku z odwiedzaniem swoich stron internetowych przez osoby trzecie.  Zastrzegamy sobie prawo dokonywania na tych stronach zmian, co w konsekwencji może prowadzić do zmian tej Polityki. Wejście na dowolną z naszych stron oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie – na warunkach określonych w dostępnej na niej Polityce prywatności - tych danych osobowych, które zostały podane w trakcie ich odwiedzania. Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności miała miejsce październik 2022r. 
This policy sets out how we at Efinity / Leadenhall Group use and protect the information obtained when you use one of our websites.  From time to time, we may need to change the content or services found on our websites and consequently, this may lead to changes in our privacy policy at any time inthe future. As a result, you agree to revisit this page regularly and continued access to or use of our websites will mean you agree to the changes. This privacy policy was last updated in October 2022.

Dostęp publiczny

Public areas

[[pl]]Korzystanie z ogólnie dostępnych obszarów naszych stron internetowych, nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Jeśli gromadzimy dane dotyczące sposobu korzystania z witryn, to nie monitorujemy ani nie zbieramy cech umożliwiających identyfikację odwiedzających te obszary osób. Nie ujawniamy też tych informacji żadnej stronie trzeciej, chyba że jest to wymagane przez prawo lub organy nadzoru.
[[en]]When using the public pages of our websites, you are not required to provide us with any personal information. We do not monitor or collect any personally identifiable information from you or your use of the public sections of our websites.  We may collect website usage data, but this tracking will not identify you.  We do not disclose this information to any third party unless required to do so by law or regulators.

Dane osobowe

Personal data

Wypełnienie i zapisanie formularzy dostępnych na stronach w celu nawiązania z nami kontaktu, rejestracja lub dokonanie zgłoszenia, a także korzystanie z obszarów chronionych hasłem, wymaga gromadzenia przez nas pewnych danych osobowych. Możemy poprosić o podanie imienia i nazwiska,adresu e-mail, adresu pocztowego i numeru telefonu.
If you are registered to use any password protected areas or send to us online forms for contact and/or notification, we need to collect certain personal information about you. We may ask you to submit information such as your name, e-mail address, postal address and telephone number.
Podanie żądanych informacji nie jest obowiązkowe, jednak ich nieujawnienie uniemożliwi nam udzielenie oczekiwanej odpowiedzi lub świadczenie niektórych usług dostępnych przez stronę. Wszelkie przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem dotyczącym ochrony danych.
You are under no obligation to provide such information. However, if you should choose to withhold requested information, we may not be able to respond to you or provide certain services. Any personal information you provide to us will be handled in accordance with the European Union’s Data Protection legislation.
W spółkach Grupy Leadenhall / Efinity utrzymujemy standardy i procedury zapewniające bezpieczeństwo i poufność powierzonych nam danych.Przechowywane dane zabezpieczamy m.in. za pomocą technologii firewall,szyfrowania oraz uwierzytelniania serwerów.  Niektóre obszary naszej działalności wymagają sięgania po usługi firm zewnętrznych. Firmy te mogą wykorzystywać powierzone nam dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie i zgodnie z naszymi instrukcjami. Od firm tych zawsze wymagamy przestrzegania standardów ochrony prywatności zgodnych z naszymi własnymi.
We maintainsecurity standards and procedures that protect your information and are aimedat preventing unauthorised access to your information by anyone, including ourown employees. We use leading edge technologies such as firewalls, encryption and server authentication to protect the security of your information. 
We use third party companies to help us provide our services. These companies will only use your personal data under our strict instructions and we will require them to observe our privacy standards.
Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania powierzonych danych osobowych stronie trzeciej bez pozyskania zgody, jeśli takie ujawnienie jest wymagane przepisami prawa lub żądaniem organu nadzoru.

W mało prawdopodobnym przypadku przekazania danych osobowych poza EOG, zapewnimy im poziom ochrony zgodny z wymogami prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
We reserve the right to share your personal information with a third party without your consent where it is permitted by law, including if the disclosure is required by law or by a regulator with authority over us or you, such as where there is a court order or statutory obligation; and/or we believe that such disclosure is necessary in order to assist in the prevention or detection of any criminal action (including fraud) or is otherwise in the overriding public interest.

In the unlikely event that we transfer your personal data outside the EEA, we will ensure that an adequate level of protection is in place to protect your personal information.
Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo,jak jest to konieczne dla rozpatrzenia żądań lub skarg wymagających ich przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez siedem lat od chwili zebrania. Zasady powierzenia nam danych osobowych pośredników w związku z udostępnianiem im systemu transakcyjnego Leadenhall,określone są w regulaminie korzystania z tego systemu.  Zasady powierzenia nam danych osobowych w związku z oferowaniem i zawieraniem umów ubezpieczenia, określone są w treści dokumentów ubezpieczeniowych.
We only keep personal information for so long as is reasonably necessary. For example, if you utilise any of our services, we will keep your details for 7 years afterwards, to deal with any ongoing claims or complaints. The personal data of intermediaries in connection with the provision of the Leadenhall transaction system are regulated in the regulations for using this system. Personal data processed in connection with the offering and conclusion of insurance contracts is regulated in the content of the insurance documents.
</Polityka Prywatności>
</Privacy Policy>
Part of Efinity Insurance Group

an InsurTech Powerhouse
Platinium Business Park II
Domaniewska 42/44
02-672 Warszawa