KARIERA
CAREER
#PracujzNami
#WorkWithUs

Przyjmij wyzwanie przyszłości

Accept the challenge of the future

Efinity Insurance Team to miejsce, w którym wellbeing ma znaczenie, gdzie wzajemnie wspieramy się dbając o dobre samopoczucie. Dzięki temu uczymy się najwięcej, odważnie czerpiąc ze swoich talentów.
InsurTech Powerhouse is a place where well-being matters, where we support each other by taking care of others. Thanks to this, we learn the most, boldly drawing on our talents.
[[pl]]OFFRTY PRACY
[[en]]JOB OFFERS
Specjalista/Specjalistka ds. likwidacji szkód
Damage Claims Specialist
UoP
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
Koordynator/ka Zdalnego Wsparcia Sprzedaży
Remote Sales Support Coordinator
do 7 000 zł brutto + premia
B2B
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
Praktykant/ka w Zespole Wsparcia Sprzedaży i Obsługi Klienta
Traineeship in the Sales Support and Customer Service Team
Umowa o zlecenie
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
[[pl]]BENEFITY
[[en]]PERKS
[[pl]]BENEFITY
[[en]]PERKS
<Benefity>
<Perks>

Co zyskujesz pracując u nas?

What do you gain by working with us?

Rozwijaj się zawodowo i osobiście
Grow professionally and personally
Dzięki budżetowi możesz zwiększać swoje kompetencje.
Thanks to the budget, you can increase your competences.
Indywidualny
budżet
rozwojowy
Individual
self-development
budget
Platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia grupowe z języka angielskiego
Learning platform with English and German language
Karta sportowa
Sports card

Pracuj w atmosferze wzajemnego zaufania

Work in an atmosphere of mutual trust
Dajemy dużo wolności i swobody.
We give a lot of space and freedom.
Praca zdalna
Remote work
Brak dress code’u
Lack of dress code
Spotkania integracyjne
Regular Integration opportunities
Dbamy o siebie
We take care of ourselves
Oprócz praktycznych narzędzi możesz też liczyć, że zadbamy o Twoje dobre samopoczucie.
In addition to practical tools, you can also count on us to take care of both your mental & physical  wellbeing.
Platforma wellbeingowa
Company Wellbeing platform
Prywatna
opieka medyczna
Private medical
health care
Wspólne akcje charytatywne
Team charity activities
Spotykaj zespół w wygodnym biurze
Meet your team in a comfortable office
Nieważne czy wybierzesz pracę zdalną czy stacjonarną nasze biuro jest zawsze dla Ciebie otwarte.
No matter if you choose remote or stationary work, our office is always open for you.
Bezpłatne napoje i owoce
Free drinks and fruits
Pokój gier
Game room
Prysznic
Shower
Sezonowe atrakcje, aktywności zespołowe
Seasonal attractions, team activities
Parking
Free Parking
Strefa wellness
Wellness area
</Benefity>
</Perks>

Codzienne doświadczenia budują nasze miejsce pracy

Everyday experiences build our workplace

...a hasło DBAM bardzo dobrze odzwierciedla naszą kulturę organizacyjną. Realizujemy projekty, które wpływają na komfort pracy a także na nasz dobrostan. U nas zawsze sporo się dzieje.
...our CARE slogan reflects our organizational culture very well. We implement projects that strive  to continously improve the comfort of our working environment  as well as our personal well-being. There is always a lot going on with us.
Ewa
HR Manager
W firmie odpowiadam za obszar miękkiego HR: od rekrutacji po rozwój pracowników, systemy i narzędzia usprawniające pracę, zarządzanie talentami, zaangażowanie oraz tematy wellbeing. Mimo codziennych obowiązków biorę czynny udział w rekrutacjach, ponieważ bardzo cenię sobie spotkania z Wami!
In the company, I am responsible for the area of soft HR: from recruitment to employee development, systems and tools to improve work, talent management, commitment and well-being topics. Despite my daily duties, I take an active part in recruitment because I really appreciate personal meetings with you!
JAK WYGLĄDA PROCES?
WHAT DOES THE PROCESS LOOKS LIKE?
#Rekrutacja
#Recruitment
Etap
Step
1
Wybierz ofertę pracy i prześlij nam swoje CV
Choose a job offer,  submit your CV
na pewno się z nim zapoznamy i zaprosimy wybrane osoby.
we will review and invite selected applicants.
Etap
Step
2
Rozmowa HR
Conversation with HR
możesz liczyć na przyjazną i partnerską rozmowę z jednym z naszych rekruterów.
you can count on a friendly conversation with one of our recruiters.
Etap
Step
3
Rozmowa z menedżerem i ekspertem
Interview with a manager and an expert
oprócz pytań merytorycznych będziemy chcieli poznać Cię jeszcze bardziej.
in addition to substantive questions, we
want to get to know you a little bit more.
Etap
Step
4
Informacja zwrotna
Feedback
skontaktujemy się z Tobą bez względu na wynik naszej rozmowy.
we will contact you regardless of the outcome
of our conversation.
Etap
Step
5
Oferta pracy
Job offer
przygotujemy dla Ciebie list ofertowy.
we will prepare an offer letter for you.
Zmieniaj z nami świat ubezpieczeń!
Change the world of insurance with us!
DOŁĄCZ DO NAS
JOIN US
#PrzyszłośćUbezpieczeń
#FutureOfInsurance
Chcesz do nas dołączyć, ale nie widzisz oferty dla siebie albo nie wiesz, na jakie stanowisko aplikować?
Wyślij nam swoje CV, a my postaramy się znaleźć propozycję dla Ciebie.
You want to join us, but you don't know what position to apply for?
Or maybe you missed a job offer?
Send us your CV and we will try to find a proposal for you.
WYŚLIJ SWOJE CV
SEND YOUR CV
Part of Efinity Insurance Group

an InsurTech Powerhouse
Platinium Business Park II
Domaniewska 42/44
02-672 Warszawa