Specjalista/Specjalistka ds. likwidacji szkód

Damage Claims Specialist

Wynagrodzenie
Salary
Forma Zatrudnienia
Form of employment
UoP
B2B
Contract
Other
Mandate Contract
Work Contract
Model pracy
Work model
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
[[pl]]OFFRTY PRACY
[[en]]JOB OFFERS
TEAM

Nasz zespół

Our team

H2H
FOCUS
#BeCaring

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie procesu likwidacji szkody w ramach oferowanych produktów ubezpieczeniowych,
 • analiza informacji o szkodzie i ustalenie zakresu naszej odpowiedzialności,
 • ocena zasadności roszczeń odszkodowawczych,
 • stosowanie wewnętrznych regulacji, uwarunkowań prawnych i orzecznictwa sądowego z zakresu ubezpieczeń i odszkodowań w przedstawianych opiniach i podejmowanych decyzjach,
 • akceptacja wypłat odszkodowań w szkodach zgodnie z udzielonym zakresem pełnomocnictwa,
 • przygotowywanie decyzji o wypłacie odszkodowania/odmowie wypłaty świadczeń i powiadamianie klientów o podjętych decyzjach,
 • udzielanie informacji klientom w sprawach dotyczących likwidacji zgłoszonych roszczeń,
 • rozpatrywanie reklamacji, przygotowywanie odpowiedzi do klientów,
 • wsparcie underwriterów w ocenie ryzyka.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawnicze lub rachunkowe),
 • doświadczenie w zakresie likwidacji szkód z OC działalności gospodarczej (w tym w szczególności z ubezpieczeń OC zawodowe lub D&O)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji,
 • umiejętność organizacji czasu pracy (dokładność, wnikliwość) i terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole oraz postawa prokliencka.

Mile widziane

 • doświadczenie w zakresie OC księgowych i doradców podatkowych.

Scope of responsibilities:

 • Handling the process of damage liquidation within the offered insurance products,
 • Analyzing information about the damage and determining the scope of our liability,
 • Assessing the validity of compensation claims,
 • Applying internal regulations, legal conditions, and case law related to insurance and compensation in opinions presented and decisions made,
 • Approving compensation payments for damages in accordance with the granted authority,
 • Preparing decisions regarding compensation payments/denial of benefits and informing clients about the decisions made,
 • Providing information to clients regarding the liquidation of reported claims,
 • Addressing complaints and preparing responses to clients,
 • Supporting underwriters in risk assessment.

Requirements:

 • Higher education (preferably in legal fields),
 • Experience in handling liability claims for business activities (particularly professional liability insurance),
 • Very good knowledge of the English language in speaking and writing,
 • Independence in action and decision making, ability to organize work time (accuracy, thoroughness), and punctuality,
 • Ability to work in a team and a customer-oriented attitude.

Desirable:

 • Experience in accountant and tax advisor liability.

Benefity:

Perks:

Bezpłatne napoje i owoce
Free drinks and fruits
Brak dress code’u
Lack of dress code
Karta sportowa
Sports card
Parking
Free Parking
Pokój gier
Game room
Praca zdalna
Remote work
Prysznic
Shower
Prywatna opieka medyczna
Private medical health care
Sezonowe atrakcje, aktywności zespołowe
Seasonal attractions, team activities
Spotkania integracyjne
Regular Integration opportunities
Strefa wellness
Wellness area
Wspólne akcje charytatywne
Team charity activities
Platforma wellbeingowa
Company Wellbeing platform
Efinity
Leadenhall Insurance

Specjalista/Specjalistka ds. likwidacji szkód

Damage Claims Specialist

Wynagrodzenie
Salary
Forma zatrudnienia
Form of employment
UoP
B2B
Contract
Other
Mandate Contract
Work Contract
Model pracy
Work model
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
APLIKUJ
APPLY

Inne oferty

Other offers

Koordynator/ka Zdalnego Wsparcia Sprzedaży
Remote Sales Support Coordinator
B2B
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
Praktykant/ka w Zespole Wsparcia Sprzedaży i Obsługi Klienta
Traineeship in the Sales Support and Customer Service Team
Umowa o zlecenie
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
SZUKASZ INNEJ OFERTY?
LOOKING FOR OTHER OFFER?
#PrzyszłośćUbezpieczeń
#FutureOfInsurance
Chcesz do nas dołączyć ale to nie jest oferta dla
Ciebie?
Zostaw nam swoje CV.
You want to join our company, but this offer is
not for You?
Leave your CV here.
[[pl]]WYŚLIJ SWOJE CV
[[en]]SEND YOUR CV
Part of Efinity Insurance Group

an InsurTech Powerhouse
Platinium Business Park II
Domaniewska 42/44
02-672 Warszawa