React Frontend Developer

React Frontend Developer

Forma Zatrudnienia
Form of employment
B2B
B2B
Contract
Other
Mandate Contract
Work Contract
Model pracy
Work model
Zdalnie
Hybrid
Remotely
Stationary
[[pl]]OFFRTY PRACY
[[en]]JOB OFFERS
TEAM

Nasz zespół

Our team

H2H
FOCUS
#BeCaring
Stworzyliśmy Efinity Insurance System – jeden z najlepszych systemów transakcyjnych na świecie, z którego obecnie korzysta 53 tysiące użytkowników. Nasz system to autorski projekt wsparcia sprzedaży ubezpieczeń, który działa w modelu B2B oraz B2C. Jest to system Quote & Bind. Można w nim porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, zarejestrować polisę oraz zarządzać całym cyklem jej życia.
We have developed the Efinity Insurance System - one of the best transactional systems in the world, currently used by 53,000 users. Our system is a proprietary insurance sales support project that works in B2B and B2C models. It is a Quote & Bind system. You can compare quotes from different insurance companies, register a policy and manage its entire life cycle.

Twoje zadania:

 • implementacja nowych funkcjonalności / widoków w React (tworzenie nowego modułu B2C, tworzenie biblioteki nowych komponentów dla formularzy ubezpieczeniowych itp.),
 • proponowanie rozwiązań i projektowanie architektury frontendowej, 
 • pisanie wysokiej jakości kodu (code review), 
 • implementowanie interfejsów użytkownika na podstawie projektów graficznych, 
 • współpraca z programistami backendu i z zespołem UI/UX. 

Nasze oczekiwania:

 • min. 6 lata doświadczenia w React (aktualnie kodujemy w React 18+),
 • bardzo dobra znajomość JavaScript, HTML i CSS, 
 • znajomość wzorców projektowych oraz code review, 
 • zwinne zarządzanie projektami (SCRUM), 
 • komunikatywność, proaktywność oraz odpowiedzialność, 
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • wykształcenie wyższe (informatyka, automatyka i robotyka, elektronika itp.).

Your tasks:

 • implementation of new functionalities / views in React (creation of a new B2C module, creation of a library of new components for insurance forms, etc.),
 • proposing solutions and designing front-end architecture,
 • writing high quality code (code review),
 • implementing user interfaces on the basis of graphic designs,
 • cooperation with backend developers and with the UI/UX team.

Our expectations:

 • min. 6 years of experience in React (we currently code in React 18+),
 • very good knowledge of JavaScript, HTML and CSS,
 • knowledge of design patterns and code review,
 • agile project management (SCRUM),
 • communication skills, proactivity and responsibility,
 • very good knowledge of English,
 • university degree (computer science, automation and robotics, electronics, etc.).

Benefity:

Perks:

Indywidualny budżet rozwojowy
Individual self-development budget
Platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego
Learning platform with English and German language
Karta sportowa
Sports card
Prywatna opieka medyczna
Private medical health care
Praca zdalna
Remote work
Spotkania integracyjne
Regular Integration opportunities
Platforma wellbeingowa
Company Wellbeing platform
Wspólne akcje charytatywne
Team charity activities
Brak dress code’u
Lack of dress code
Darmowe napoje i owoce
Free drinks and fruits
Prysznic
Shower
Parking
Free Parking
Pokój gier
Game room
Sezonowe atrakcje, aktywności zespołowe
Seasonal attractions, team activities
Strefa wellness
Wellness area
Efinity
Leadenhall Insurance

React Frontend Developer

React Frontend Developer

Forma zatrudnienia
Form of employment
B2B
B2B
Contract
Other
Mandate Contract
Work Contract
Model pracy
Work model
Zdalnie
Hybrid
Remotely
Stationary
APLIKUJ
APPLY

Inne oferty

Other offers

Młodszy/a Specjalista/ka ds. Obsługi Biura i Recepcji
Junior Office and Reception Support Specialist
UoP
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Stacjonarnie
Hybrid
Remotely
Stationary
Koordynator/ka Zdalnego Wsparcia Sprzedaży
Remote Sales Support Coordinator
B2B
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
Młodszy/a Specjalista/ka ds. Obsługi Klienta
Junior Customer Service Specialist
UoP
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Hybrydowo
Hybrid
Remotely
Stationary
React Fullstack Developer
React Fullstack Developer
B2B
Contract
B2B
Other
Mandate Contract
Work Contract
Zdalnie
Hybrid
Remotely
Stationary
SZUKASZ INNEJ OFERTY?
LOOKING FOR OTHER OFFER?
#PrzyszłośćUbezpieczeń
#FutureOfInsurance
Chcesz do nas dołączyć ale to nie jest oferta dla
Ciebie?
Zostaw nam swoje CV.
You want to join our company, but this offer is
not for You?
Leave your CV here.
[[pl]]WYŚLIJ SWOJE CV
[[en]]SEND YOUR CV
Part of Efinity Insurance Group

an InsurTech Powerhouse
Platinium Business Park II
Domaniewska 42/44
02-672 Warszawa